menu

W pierwszym roku funkcjonowania programu, Sportowa Akademia Veolii wystartowała w trzech miastach: Łodzi, Poznaniu i w Warszawie, rekrutując sportowców z poszczególnych regionów. W drugim roku dołączyły również miasta: Chrzanów i Tarnowskie Góry.

W każdym z miast Kapituła zarządzająca, 
w skład której weszli dedykowani przedstawiciele poszczególnych miast, lokalnych mediów oraz organizatorów wybrała po 3 beneficjentów. Każdy 
z Partnerów oddawał głos na 5 spośród wszystkich zgłaszających się do programu, a suma punktów wszystkich głosujących decydowała o selekcji najlepszych.
Akademia, nawiązując partnerskie relacje 
w ramach Kapituły oraz wśród pasjonatów sportu 
i nauki - wspiera lokalne społeczności i czerpie 
z doświadczeń Partnerów wybierając perspektywicznych adeptów.
Sportowa Akademia Veolii. Wszelkie prawa zastrzeżone